Biografia

 

Mgr. Angelika Holomáňová, rod. Halásová

Narodila sa v roku 1969 v Prešove v rodine výtvarníka Jána Halása a novinárky Květy. Vďaka rodičom získala hlboký vzťah k umeniu už v detstve. Keď mala 16 rokov, presťahovali sa a maturovala už v Nových Zámkoch na Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej.

Na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre vyštudovala matematiku-informatiku a v roku 2016 ukončila rozširujúce štúdium výtvarná výchova na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Je absolventkou  štvorročného štúdia pre dospelých na Základnej umeleckej škole v Hurbanove pod vedením Magdalény Serbákovej a Juraja Sviteka.

Odborne sa jej, samozrejme, venuje aj jej otec Ján Halás. Angelika intenzívne tvorí a tiež vystavuje.

Okrem výtvarného umenia sa vo voľnom čase venuje písaniu článkov do miestnych novín.

Je vydatá, má jedno dieťa, žije v Nových Zámkoch.

NOVÉ ZÁMKY mojimi očami

Som obyčajný človek. Mám manžela, syna, chodím do práce. Ak mi zostane nejaký voľný čas iba pre mňa, tak čítam. Čítam všetko, čo mi príde pod ruku, časopisy, beletriu, detektívky, motivačné knihy. Nie som veľmi športovo založená, môj jediný relax v tomto duchu je jóga, ktorej sa pod vedením úžasnej pani Kláry venujem už šesť rokov.

Iba v lete, keď som unavená, sadnem na bicykel a idem na hrádzu. Vietor vo vlasoch mi rozfúka ustarostené myšlienky a aj keď mnohokrát prídem domov s muškami za tričkom, znova sa usmievam.


História nášho mesta je bohatá, paradoxne súčasnosť je bez historického centra. Ale máme novozámocké rezy :-)
Dnešné Nové Zámky sú so svojim počtom obyvateľov ešte stále menším mestom. A to je dobre. Malé mestá majú svoje čaro. Ľudia sa navzájom poznajú, na tržnici vždy stretnete niekoho známeho, anonymita veľkomesta sem ešte nedorazila.

Ale všimli ste si niekedy našu medzinárodnosť?

Na korze maškrtíme zmrzlinu od Albánca, v zlatníctve máme na výber, kupujeme od Chorváta alebo od Turka. A to nespomínam ázijských obchodníkov, ktorí v našom meste nesporne úspešne podnikajú. Čínske reštaurácie máme hneď dve, aj japonské sushi si môžete objednať. Zahraniční lektori vyučujú cudzie jazyky, angličtinu, španielčinu, nemčinu, ruštinu, ženu v burke stretnete aj v našom Tescu. Sú tu Maďari, takí hrdí na svoje kultúrne dedičstvo a samozrejme Slováci, nemôžeme zabudnúť na štátotvorný národ. Okrem tých, ktorí tu už roky žijú, naše mesto obohacujú aj návštevníci.
Čítaj celý text...

Partneri